Vyjednávejte s efektem

" "

Můžete být obchodní zástupce, manažer projektu nebo celé společnosti, můžete být vedoucí pracovník ve firmě nebo ve státní sféře, a vždycky budete potřebovat efektivně ovlivňovat a přesvědčovat svůj protějšek v dialogu. Chcete získat dobré obchodní podmínky pro svůj prodej produktů? Chcete zajistit dodržování pracovních postupů u méně schopných pracovníků? Chcete, aby Vaši podřízení plnili všechny Vaše příkazy svědomitě a zodpovědně?  Chcete dělat účinnější rozhodnutí? Pak Vám nezbývá nic jiného, než se naučit vyjednávat efektivně s přijatelným dopadem.

Nedělejte zbytečné chyby

Nikdy nesmíte podcenit jakoukoliv rozpravu. Hlavní chybou je nepřipravenost v podobě nedostatku informací. Nesmíte být nedůslední. Musíte mít jasnou představu o tom, co chcete dialogem získat, ale také o tom, kam až můžete couvnout. To je výčet základních postřehů získaných zkušeností a Vaší dosavadní praxí. Abyste nedělali zbytečné chyby při vedení dialogu, je třeba neustále se učit, ale také trénovat potenciální situace, které nemusí, ale mohou nastat. Předcházejte chybám, ušetříte si starosti a čas.

Vyjednávejte s efektem
Ohodnoťte příspěvek