Elektronická cigareta

Se zdravím je to jako s penězi uloženými na burze – podle toho, jak s nimi budete nakládat, je buď rozházíte, nebo vám přinesou úroky. Rozdíl je v tom, že do zdraví vám nemluví žádná náhoda. Zdraví vyplývá ze správné životosprávy – stravy, dostatku spánku, sportu, pozitivního myšlení a podobně. Mnozí z vás máte to veliké štěstí, že jste již při narození dostali do vínku velký kapitál zdraví. Když ale holdujete kouření tabáku, výrazně ze svých zdrojů odčerpáváte. A právě pro vás je tu naše elektronická cigareta.
Elektronická cigareta rozmnoží kapitál vašeho zdraví tím, že přestanete odčerpávat ze svých zdrojů, které jste kdysi dostali do vínku.

Pouze čistý nikotin

Elektronická cigareta vám pomůže zbavit se závislosti na tabáku a začít žít nový a kvalitnější život.